Välkommen till Öringe Skola och Montessoriförskola

Öringe skola och Montessoriförskola
ligger i ett böljande landskap mellan
Halmstad och Laholm.

Vi har stora rymliga lokaler som bjuder
in till lärande och kreativitet.

Den vackra utomhusmiljön inbjuder
till fantasi och lek.

Vi har hög personaltäthet och små barn-
och elevgrupper.

Vårt fokus är på barnens eget lärande
och behov!

Öringe Montessoriförening är ett
föräldrardrivet kooperativ med
engagerade föräldrar och personal.

Det är föräldrarmöte på förskolan tisdagen den 17/10
kl 18,00-ca 19,30

Vi finns även som grupp på Facebook www.facebook.com/groups/329411337194974/

Kontakta oss

Ni är alltid välkomna att besöka vår skola/förskola.


Öringelund
312 91 Laholm  

Rektor:

Vid frågor till rektor kontakta
ordf Helena Isaksson 
070-274 74 90


Skolassistent:
Kerstin Lindgren
info@oringe.nu

Telefon 0430-70202  
Mobil 073-82 70 202


Skolsköterska:


Skolkurator:
0430-70202

rektorn@oringe.nu
 

Viktiga datum:
17/10 Föräldrarmöte förskolan
21/10 lördag storstäd
29/10 söndag storstäd
v 44 Höstlov
21/12 Terminsavslutning
9/1 Terminsstart
v 8 Sportlov
v 14 Påsklov