Välkomna till förskolan!


Vi har tre avdelningar på förskolan.
Stjärnan där de minsta barnen går, Solen där mellanbarnen går och så Månen där de äldsta barnen går.

Barnen från F-klassen befinner sig också i förskolans lokaler och uteområde efter lunch.
Vi anser att de behöver leken därför går de över till förskolan.

Sammansättningen av de olika barngruppena beror dels på barnens utveckling men även på hur de andra barngrupperna ser ut. Vi försöker sträva efter en jämn fördelning med barn i alla gruppena.

Vi har små barngrupper med en hög personaltäthet.
Vi vill att alla barn ska känna sig trygga hos oss och alltid ha någon att gå till och bli sedda.

Barnen som går från Månen till F-klassen skolas in under vårterminen, de spenderar vissa dagar i skolan och får lära känna personalen och barnen där.
De får även följa med på en utflyckt under vårterminen. 
Allt för att de ska känna sig trygga när det är dax för dem att gå över till F-klassen.