Välkommen till Månen

På månen går barn från 4 år upp tills de börjar förskoleklass tillsammens med tre pedagoger.

Vi erbjuder en miljö som främjar till utveckling där barnen får tid att leka eller ”arbeta” med montessorimaterialet i egen takt och efter lust att lära.
Ett av våra ledord är ”Hjälp mig att göra det själv” (Maria Montessori).


Det finns många olika material och övningar att välja på för barnens olika intressen.
Alla barn kan och vill göra saker själva och genom praktiska vardagsövningar får de möjlighet att träna sig i detta. De kan vispa, ösa, hälla, diska och mycket mer. Detta är också ett sätt för barnen att nå koncentration.
Här har barnen möjlighet att bekanta sig med bokstäver, enkla ord samt anpassad matematik.
Andra ämnen som vi arbetar med är: rytmik, gymnastik och enklare teknik. Men även med historia, djur, natur samt geografi fins med under våra olika tema.


Att vara ute är mycket viktigt för oss.  Vi har en stor härlig gård som inbjuder till lek. Där tillbringar vi varje
eftermiddag tillsammans med de andra barnen på förskolan.
Vi utnyttjar förskolans närmiljö under våra utedagar då barnen får utforska och lära sig om naturen.