Välkommen till Solen

På Solen går barn mellan 2,5-4 år tillsammans med tre pedagoger.

Här får barnen utveckla sin egen identitet, vårt mål är att via värdegrunden i läroplanen sträva efter att barnen blir självständiga och visa respekt för varandra.

Vi erbjuder barnen en lärorik miljö där de på ett lustfyllt sätt får kunskap genom att träna sig på olika material. Barnen får i sin egen takt, med hjälp till självhjälp av oss pedagoger, stärka tilliten till sin egen förmåga.

 

Salongen Salongen

På Solen har vi tre inspirerande rum, Salongen, Labbet och Ateljen. Här får barnen välja olika montessorimaterial som utvecklar nyfikenhet, samt lust att leka och lära.
I Salongen kan barnen träna sig på material såsom bokstäver, siffror, färg/form, djur och natur.
I Labbet erbjuds praktiska material samt olika experiment.
I Ateljen får barnen träna sin finmotorik i form av pussel, pärlor, klippa och måla.
Vi har även en bygg och lekhörna där barnen kan leva ut sin fantasi tillsammans.

Varje vecka har vi samling, arbetsstund/skapande, utedag, rytmik och gymnastik.
Genom detta får barnen träna sin språkutveckling och motorik/koordination.
Vi månar om att allt som växer lever och att barnen lär sig visa respekt för varandra och vår närmiljö.
Labbet
Ateljen