Välkommen till Fritids

Välkommen till Öringe fritids.
För oss är det viktigt att alla ska känna sig trygga, få möjlighet till meningsfull fritid samt att ha roligt och trivas tillsammans. Vi arbetar efter läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem, Lgr11 och allmänna råd för fritidshemmet. Vi vill bidra till att barnen utvecklas till glada och ansvarsfulla individer. Vår pedagogik bygger på grupporienterat arbetssätt där relationerna mellan eleverna och personalen är viktiga redskap i arbetet. Barnens inflytande och delaktighet är en viktig del i verksamheten.

 
Vårt fritidshem erbjuder en stimulerande inom-och utomhusmiljö där barnens kreativitet, behov och intressen står i centrum. Betydelsefulla redskap i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete.
 

Så här kan en vecka på fritids se ut
 
Måndag: Gemensamma lekar, speleftermiddag
Tisdag: Utedag , 4-6orna filmklubb och IKT
Onsdag: Projektdag
Torsdag: Den viktiga leken
Fredag: F-6  Afterschool
 
Utelek   När barnen är ute leker vi i vår mysiga bokskog, åker linbana,
kör sparkcykel eller leker i sandlådan. På fotbollsplanen kan vi spela fotboll och på gården kan vi spela basket eller King. Leken är viktig då barnen får möjlighet att utveckla sin fantasi och kreativitet samt träna sig i sina sociala relationer.


Utedag   Vi kommer att vara ute i vår skog på skolgården ojämna veckor
tillsammans med alla våra fritidsbarn där vi kommer att tillaga våra egna mellanmål. Barnen får bl.a. lära sig att använda stormkök och stekhäll. Under våra utedagar jämna veckor går barnen i f-3 till skogen.
På våra utedagar leker vi alltid en gemensam lek. Vi följer årstidernas skiftningar och har aktiviteter kring dessa.  Syftet med utedagen är att eleverna ska utveckla sitt intresse och tycka om att vara ute i naturen,
  Barnen i 4-6 är kvar på fritids och aktiverar sig med filmklubb , eget filmskapande i Imovie samt IKT där vi tränar oss i programmering och pratar om hur man uppför sig på sociala medier. Varje ojämn vecka är de med på utedag.

After school-  Fredagsmys med lite festligare mellanmål. Under mellanmålet kommer vi att följa en serie på tv och genom den prata om värdegrund. En del fredagar kommer vi även att aktivera oss med quiz, kahoot och bokstavslekar.
 
Spa-  På fredagar finns det möjlighet att gå på spa och varva ner till avkopplande musik med fot- och hand massage. Barnen har även möjlighet att ge varandra ryggmassage eller ligga på spikmatta.
 

 

 

 

Projekt/tema

Under hösten kommer vi jobba i 2 veckors projekt . Barnen har under fritidsråden varit med och gett förslag på önskade tema/projekt.
  Vi startar med ett kompisprojekt där vi tillsammans bygger vänskapsskyltar och pratar om hur man är en bra kompis. Efter det kommer vi har ett gemensamt trafikprojekt med skolan samt att bjuda in till den årliga loppisen. Senare under hösten kommer barnen få leva sig in i husdjursdjurvärlden, vi kommer att skapa, leka och ta reda på fakta om önskade djur samt spela in faktafilmer med hjälp av Ipads och Green screen. I november kommer vi jobba med teknik och få möjlighet att prova på olika tekniska lösningar. I december blir det pysseltema då barnen kommer att få prova på olika skapande tekniker.
5-6 or kommer under tisdagar samt övriga dagar då tillfälle ges jobba med tema filmklubb. De kommer studera film, diskutera hur man gör film samt skapa egna filmer.

Den viktiga fria leken- Lek är en viktig faktor i barns utveckling.
Därför ger vi den fria leken ett stort utrymme. I leken kan barnen bearbeta intryck, utveckla sin fantasi och kreativitet samt utveckla
samarbets- och kommunikationsförmåga. På fritids kan man spela innebandy, leka häst med hopphinder, dansa eller bygga en rolig hinderbana/koja. Barnen kan också bygga lego, kapplastavar, spela fotbollsspel och leka med bilar. Vi spelar spel, pysslar, ritar och pärlar.Fritidsråd- En gång i månaden har vi fritidsråd där barnen får vara med och påverka verksamheten. Vi pratar om hur man är en bra kompis och om våra fritidsregler.
 
Utöver planerade aktiviteter som är frivilliga att delta i ges även tillfälle för fri lek varje dag.