Välkommen till Fritids

Välkommen till Öringe fritids.

Vi arbetar efter vår Läroplan lgr11 som säger att fritidshemmets pedagogik bygger på grupporienterat arbetssätt där relationerna mellan eleverna och personalen är viktiga redskap i arbetet. Betydelsefulla insla i verksamheten är lek, rörelse och skapande arbete. I fritidshemmet finns det många möjligheter för lärandet att ske både formellt, informellt och situationsstyrt.

Måndag : F-2 Utedag
Tisdag: F-6 projekt
Onsdag: F-6 projekt
Torsdag: F-6 projekt
Fredag: F-6 Spa & Afterschool

Utöver planerade aktiviteter som är frivilliga att delta i ges även tillfälle för fri aktivitet varje dag!

Korvgrillning
Korvgrillning
Kulbanebygge av rörisolering
Kulbanebygge av rörisolering
Vi gör Krabbelurer ute på grillen
Vi gör Krabbelurer ute på grillen