Läsårstider
2019-2020

Läsårstider 2019 - 2020
 
Höstterminen 2019                    Mån 2019-08-19 – fre 2019-12-20                        83 dagar
Vårterminen 2020                      Tors 2020-01-09 – fre 2020-06-12                      96 dagar
                                                                                                                                              179 dagar
                                                                                                                                                
Lovdagar och studiedagar för eleverna
2019-09-16                                  1  studiedag                                   v. 38
2019-10-28 -- 2019-11-01        5  lovdagar                                     v. 44
2019-12-06                                  1  studiedag                                   v 49
 
2020-02-17 – 2020-02-21       5  lovdagar                                     v. 8
2020-03-25                                  1  studiedag                                   v. 13
2020-04-06 – 2020-04-09      4  lovdagar                                     v. 15
2020-05-22                                  1  lovdag                                         v. 21
2020-05-25                                   1 studiedag                                   v 22
 
Stängningsdagar förskola och fritids läsår 19-20
Tisdag    2019-08-13                                                  
Måndag 2019-09-16                                               
Onsdag  2020-01-08                  
Måndag  202-06-15