Läsårstider
2018-2019

Höstterminen 2018 måndag 18-08-20 - fredag 18-12-21
Vårterminen 2019 tisdag 19-01-08 - fredag 19-06-14

Lov och studiedagar
18-09-17 studiedag/stängningsdag
18-10-29 -18-11-02 lovdagar
18-12-07 studiedag
19-02-18 - 19-02-22 lovdagar
19-01-28  studiedag/stängningsdag
19-03-27 studiedag
19-04-15 - 19-04-18 lovdagar
19-05-31 lovdag
19-06-07 lovdag

Helgdagar:
2018-03-30 Långfredag
2018-04-02 Annandag påsk
2018-05-01 Förste maj
2018-05-10 Kristi himmelsfärdsdag
2018-06-06 Nationaldagen

Enligt 3 kap 2-3 §§ skolförordningen ska läsåret ha minst 178. Läsåret 2018-2019 har Laholms kommun 179 dagar. Det innebär att undervisningen kan förkortas eller ställas in ytterliggare under en dag för tex skolavslutning. 

Stängningsdagar
Förskola och fritids är stängda följande dagar:
v 28, 29, 30
Tisdag 2018-08-14 
Måndag 2018-09-17
Måndag 2019-01-28
Måndag 2019-06-17


 

Läsårstider 2019 - 2020
 
Höstterminen 2019                    Mån 2019-08-19 – fre 2019-12-20                        83 dagar
Vårterminen 2020                      Tors 2020-01-09 – fre 2020-06-12                      96 dagar
                                                                                                                                              179 dagar
                                                                                                                                                
Lovdagar och studiedagar för eleverna
2019-09-16                                  1  studiedag                                   v. 38
2019-10-28 -- 2019-11-01        5  lovdagar                                     v. 44
2019-12-06                                  1  studiedag                                   v 49
 
2020-02-17 – 2020-02-21       5  lovdagar                                     v. 8
2020-03-25                                  1  studiedag                                   v. 13
2020-04-06 – 2020-04-09      4  lovdagar                                     v. 15
2020-05-22                                  1  lovdag                                         v. 21
2020-05-25                                   1 studiedag                                   v 22
 
Stängningsdagar förskola och fritids läsår 19-20
Tisdag    2019-08-13                                                  
Måndag 2019-09-16                                               
Onsdag  2020-01-08                  
Måndag  202-06-15