Läsårstider
2019-2020

Läsårstider 2019 - 2020
 
Höstterminen 2019                    Mån 2019-08-19 – fre 2019-12-20                        83 dagar
Vårterminen 2020                      Tors 2020-01-09 – fre 2020-06-12                      96 dagar
                                                                                                                                              179 dagar
                                                                                                                                                
Lovdagar och studiedagar för eleverna
2019-09-16                                  1  studiedag                                   v. 38
2019-10-28 -- 2019-11-01        5  lovdagar                                     v. 44
2019-12-06                                  1  studiedag                                   v 49
 
2020-02-17 – 2020-02-21       5  lovdagar                                     v. 8
2020-03-25                                  1  studiedag                                   v. 13
2020-04-06 – 2020-04-09      4  lovdagar                                     v. 15
2020-05-22                                  1  lovdag                                         v. 21
2020-05-25                                   1 studiedag                                   v 22
 
Stängningsdagar förskola och fritids läsår 19-20
Tisdag    2019-08-13                                                  
Måndag 2019-09-16                                               
Onsdag  2020-01-08                  
Måndag  202-06-15 

 Läsårstider 2020-2021            
Höstterminen 2020                      mån. 2020-08-17 – fre. 2020-12-18                    83 dagar
Vårterminen 2021                         fre. 2021-01-08 – fre. 2021-06-11                        96 dagar
                                                                                                                                                179 dagar      


Lovdagar och studiedagar för eleverna
2020-09-16                                   1 studiedag                                         v. 38
2020-10-26 -- 2020-10-30        5 lovdagar                                          v. 44
2020-12-04                                   1 studiedag                                         v. 49
 
2021-02-22 – 2021-02-26         5 lovdagar                                           v. 8
2021-03-26                                   1 studiedag                                         v. 12
2021-04-06 – 2021-04-09        4 lovdagar                                           v. 14
2021-05-14                                    1 lovdag                                               v. 19
2021-05-24                                   1 studiedag                                          v. 21
 

Stängningsdagar förskola och fritids läsår 20-21
Tisdag 2020-08-11  
Onsdag 2020-09-16  
Torsdag 2021-01-07  
Måndag 2021-06-14