Läsårstider
2018-2019

Höstterminen 2018 måndag 18-08-20 - fredag 18-12-21
Vårterminen 2019 tisdag 19-01-08 - fredag 19-06-14

Lov och studiedagar
18-09-17 studiedag/stängningsdag
18-10-29 -18-11-02 lovdagar
18-12-07 studiedag
19-02-18 - 19-02-22 lovdagar
19-01-28  studiedag/stängningsdag
19-03-27 studiedag
19-04-15 - 19-04-18 lovdagar
19-05-31 lovdag
19-06-07 lovdag

Helgdagar:
2018-03-30 Långfredag
2018-04-02 Annandag påsk
2018-05-01 Förste maj
2018-05-10 Kristi himmelsfärdsdag
2018-06-06 Nationaldagen

Enligt 3 kap 2-3 §§ skolförordningen ska läsåret ha minst 178. Läsåret 2018-2019 har Laholms kommun 179 dagar. Det innebär att undervisningen kan förkortas eller ställas in ytterliggare under en dag för tex skolavslutning. 

Stängningsdagar
Förskola och fritids är stängda följande dagar:
v 28, 29, 30
Tisdag 2018-08-14 
Måndag 2018-09-17
Måndag 2019-01-28
Måndag 2019-06-17