Läsårstider
2017-2018


Vårterminen 2018 tisdag 18-01-09 - torsdag 18-06-14
Höstterminen 2018 måndag 18-08-20 - fredag 18-12-21
Vårterminen 2019 tisdag 19-01-08 - fredag 19-06-14

Lov och studiedagar
18-04-30 lovdag
18-05-11 lovdag 
18-09-17 studiedag/stängningsdag
17/9 1 studiedag 
18-10-29 -18-11-02 lovdagar
18-12-07 studiedag
19-02-18 - 19-02-22 lovdagar
19-01-28  studiedag/stängningsdag
19-03-27 studiedag
19-04-15 - 19-04-18 lovdagar
19-05-31 lovdag
19-06-07 lovdag

Helgdagar:
2018-03-30 Långfredag
2018-04-02 Annandag påsk
2018-05-01 Förste maj
2018-05-10 Kristi himmelsfärdsdag
2018-06-06 Nationaldagen

Enligt 3 kap 2-3 §§ skolförordningen ska läsåret ha minst 178 dagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagar får det inom läsåret läggas ut höst 5 studiedagar för personalen.

Stängningsdagar
Förskola och fritids är stängda följande dagar:
2018-06-19
v 28, 29, 30
2018-08-14
2018-09-17
2019-01-28
2019-06-17