Styrelsen


ORDFÖRADE:
Veronica Hallberg
073-673 75 53
snovight@hotmail.com


 

VICE. ORDFÖRANDE:

Helena Isaksson
070-274 74 90
aneleh80@hotmail.com


 

SEKRETERARE:

Johan Granlund
072-587 98 73
johanjagar@hotmail.com

KASSÖR:

Niclas Johansson

070-777 73 42

niclas-heman@hotmail.com

LEDAMOT:

Tiina Modeé Väljä
073-310 50 41
tmvalja@gmail.com

SUPPLEANT:

Sandra Håkansson
070-25 31 936
sandra.oringe@gmail.com

Ida Nylander
0723-96 00 86
ida.c.nylander@gmail.com
 

Styrelsen sammanträder var fjärde vecka.


Ni är välkomna att lämna tankar, åsikter och synpunkter ang föreningens verksamhet.