Styrelsen


ORDFÖRADE:
Johanna Fred
072-205 76 43
johanna.fred@edu.laholm.se
 

VICE. ORDFÖRANDE:

Helena Isaksson
070-274 74 90
helenaiperstorp@gmail.com
 

SEKRETERARE:

Johan Granlund
072-587 98 73
johanjagar@hotmail.com

KASSÖR:

Niclas Johansson

070-777 73 42

oringeangar@gmail.com
 

LEDAMOT:

Tiina Modeé Väljä
073-310 50 41
tmvalja@gmail.com

Veronica Hallberg
073-673 75 53
veronica_hallberg@hotmail.com
 

Sandra Håkansson
070-25 31 936
sandra.oringe@gmail.com

Ida Nylander
0723-96 00 86
ida.c.nylander@gmail.com
 

Styrelsen sammanträder var fjärde vecka.


Ni är välkomna att lämna tankar, åsikter och synpunkter ang föreningens verksamhet.