Våra ansvarsområden


Våra ansvarsområden:

Verksamheten (personal, anställningar, utbildningar mm):
Tiina Modée Väljä, Veronica Hallberg och Helena Isaksson

Fastighet (VVS, el, ventilation, larm, innemiljö mm):
Niclas Johansson och Johan Granlund 

Utemiljö (leksaker, trädgård mm):
 Niclas Johansson, Johan Granlund och Sandra Håkansson

Medlem (medlemsinfo, marknadsföring, hemsida mm):
Veronica Hallberg och Helena Isaksson

Kosten (Matrådet, varuhämtning, matinköp och restaurang)
 Tiina Modée Välja, Veronica Hallberg och Ida Nylander

Städ: Städschema sköts från en familj i föreningen.

 

 

Vi i styrelsen har delat upp oss i olika ansvarsområden.
Så har ni frågor kring något så fråga gärna den/de som är ansvariga kring detta, så slipper hela styrelsen vara inblandad i allt som händer i den dagliga verksamheten.

Detta summeras upp på våra styrelsemöten så alla i styrelsen blir informerade då.