Välkommen till Öringe skola

På skolan har vi tre klasser F-1, 2-3 och 4-5-6.

Vi har hög personaltäthet och små elevgrupper vilket ger trygghet och harmoni.

Vårt fokus är på varje barns eget lärande och behov.

Vi arbetar målinriktat med att utveckla en god läs- och skrivkunskap hos varje barn.

 

I F-1 klassen arbetar Mile Juric och Malin Bergsten

I 2-3 klassen arbetar
Vickie Berggren Brink och Karolina Nilsson

 

I 4-5-6 klassen arbetar Goran Ravnjakovic och Monica Landin.

Talal Alkabra arbetar som studiehandledare i alla klasser.

Ann-Gerd Andrèn har tyska och spanska på skolan.