Välkommen till Öringe skola

På skolan har vi tre klasser F-1, 2-3 och 4-6

Vi som arbetar på skolan heter Goran, Monica, Erik, Karolina, Talal, Ann- Gerd, och Inger.

Vi har hög personaltäthet och små elevgrupper vilket ger trygghet och harmoni.

Vårt fokus är på varje barns eget lärande och behov.

Vi arbetar målinriktat med att utveckla en god läs- och skrivkunskap hos varje barn.

 

I F-1 klassen arbetar


I 2-3 klassen arbetar
Erik Moberg och Karolina Nilsson

 

I 4-6 klassen arbetar Goran Ravnjakovic och Monica Landin.

Talal Alkabra arbetar som studiehandledare i alla klasser.

Ann-Gerd Andrèn har tyska och spanska på skolan.

Inger Andersson är resurs på skolan.