Välkommen till
klass 2-3

Klass 2-3
Vi är en åldersblandad klass som i år består av 13 elever.

Vi startar varje dag med en samling med fokus på läsning, både gemensam högläsning och enskild tystläsning. Vi lägger stor vikt vid läskunnighet 
och att utveckla flyt i läsningen och förståelse för det vi läser.

Vi har flera stora lokaler och olika möjligheter att dela klassen i mindre grupper.
Utemiljön är även den stor och inbjuder till såväl 
utomhuslektioner i skogen som roliga raster för barnen. Eftersom det är en liten skola med åldersblandade klasser så känner alla varandra och kan leka och lära tillsammans.

Vid olika temadagar och friluftsdagar arbetar vi tillsammans med klasserna F-1 och 4-6.

Jag som jobbar tillsammans med klassen heter Erik Moberg