Välkommen till klass
4-5-6

Vi är en åldersblandad klass som i år består av 20 elever. Vi startar varje dag med en samling där vi går igenom dagen. Därefter arbetar vi med att främja barnens läsutveckling och läsförståelse, där alla läser i ca 30 minuter.
 
Då vi har en hög lärartäthet så har vi goda möjligheter att möta varje elev på sin egen nivå. Vi har många stora och fina lokaler som gör det möjligt att gruppera efter behov. Vi har även en härlig utemiljö som inbjuder till lek och rörelse. Då vi är en liten skola känner alla varandra och detta bidrar till en trevlig atmosfär. Yngre och äldre elever leker tillsammans med varandra på rasterna. Vid olika temadagar och friluftsdagar arbetar vi tillsammans med eleverna i 2-3 och 4-6.

I klassen arbetar Monica Landin och Goran Ravnjakovic tillsammans med resurserna Talal Alkabra.