Vi jobbar med många olika moment där alla idrottspass avslutas med styrka och rörlighet.

Vårt mål på skolan är att undvika köbildningar där barnen står på led och får vänta alldeles för lång tid.

Under ett idrottspass skall alla få möjlighet att repetera diverse övningar så många gånger det går.