Välkommen till
klass F-1

Vi är en åldersblandad klass som i år består av 16 elever. Vi börjar varje dag med en samling där vi går genom dagens aktiviteter. Därefter arbetar vi dagligen med barnens läs och skrivutveckling. Innan förmiddagsrasten bjuder skolan alla elever på frukt medan vi har högläsning. Då vi har en hög lärartäthet så har vi goda möjligheter att möta varje elev på sin egen nivå. Vi har många stora och fina lokaler som gör det möjligt att gruppera efter behov. Vi har även en härlig utemiljö som inbjuder till lek och rörelse. Då vi är en liten skola känner alla varandra och detta bidrar till en trevlig atmosfär. Yngre och äldre elever leker tillsammans med varandra på rasterna. Vid olika temadagar och friluftsdagar arbetar vi tillsammans med eleverna i 2-3 och 4-6.
 
I klassen arbetar Mile Juric och Malin Bergsten tillsammans med resurserna Talal Alkabra.