Välkommen till
klass F-1

Vi är en åldersblandad klass.

Vi lägger stor vikt vid att kunna läsa. Varje morgon på samlingen börjar eleverna med tystläsning. Det är också viktigt att få lyssna på sagor och berättelser. Vi har högläsning varje dag vid fruktstunden innan förmiddagsrasten.

Vi har många stora och fina lokaler och en härlig utemiljö som inbjuder till våra elevers lek och lärande. Då vi är en liten skola känner alla varandra och detta bidrar till en trevlig atmosfär. Yngre och äldre elever leker tillsammans med varandra på rasterna.

Vid olika temadagar och friluftsdagar arbetar vi tillsammans med klasserna 2-3 och 4-6.